Відео мікс

Розробка і створення свого відео. Професійна обробка відео

Робота з таймером

Цікавою особливістю програми є можливість працювати з таймером. Для того, щоб включити і настроїти таймер, слідує клацнути на кнопці |TIMER|, яка розміщена в спеціальному полі роботи з таймером (мал. 14.13).

На розташованому нижче циферблаті цифрового годинника буде показано виставлений на таймері час. Для його зміни слід клацнути на кнопці Щ Ц. У переліку, що відкрився, потрібно вибрати потрібний час (мал. 14.14).

Уточнення установки времені можна здійснити за допомогою кнопок Щ розташованого поряд з циферблатом цифрового годинника.

Тепер потрібно вибрати дію, яка має бути виконане після того, як витече призначений час. Для цього слід клацнути на кнопці, і в діалоговому вікні Timer, що відкрилося, вибрати один пропонованих шести варіантів (мал. 14.15).
Набір дій, що додається, не настільки великий, і в нім відсутній, до жалю, така важлива і корисна дія як відключення живлення комп'ютера.
Для запуску таймера слід клацнути на кнопці Про включення таймера свідчить мигання індикатора Я, а на цифровому індикаторі почнеться об-
ратний відлік часу. Коли встановлений на таймері час витече буде виконано вибране в діалоговому вікні Timer дія. Для повторного запуску таймера з тими ж налаштуваннями, слід клацнути на кнопці. Відключення роботи з таймером відбувається при повторному клацанні на кнопці


Монтажна панель

Монтажна панель (у програмі вона називається Storyline) є тим местомом, де воєдино збираються фрагменти майбутнього відеофільму.

Звукові складові відеофільму

Звукові складові відеофільму можна розділити на три категорії: • мова. • музика. • шуми. Особливістю звуку у відеофільмі є його більш менш точна прив'язка до зображення (синхронізація). Неспівпадання звуку і...

Режим Burn

Запис компакт-дисків втеперішній час стала настільки популярною заняттям, що така можливість включається в багато програм. Є така функція і в програмі jetaudio. Для того, щоб перейти в цей режим роботи,...
Збереження проміжних результатів і готового відеофільму

Як вже неодноразово наголошувалося, відеомонтаж займає досить тривалий час, тому при перервах в роботі необхідно зберігати проміжні результати. Клацніть на кнопці Save as..., і у діалоговому вікні, що відкрилося, Збереження...
Облако тегов

timer відключення вікні вибрати витече годинника діалоговому запуску клацнути кнопці таймером цифрового

Завантаження і збереження звукового файлу

Робота з файлами виробляється за допомогою кнопок, розташованих на інструментальній панелі File (мал. 14,28). 1. Для того, щоб завантажити в програму аудіофайл слід клацнути на кнопці Open en existing waveform...
Завантаження і збереження звукового файлу

Робота з файлами виробляється за допомогою кнопок, розташованих на інструментальній панелі File (мал. 14,28). 1. Для того, щоб завантажити в програму аудіофайл слід клацнути на кнопці Open en existing waveform...
Відео мікс