Відео мікс

Розробка і створення свого відео. Професійна обробка відео

Робота з таймером

Цікавою особливістю програми є можливість працювати з таймером. Для того, щоб включити і настроїти таймер, слідує клацнути на кнопці |TIMER|, яка розміщена в спеціальному полі роботи з таймером (мал. 14.13).

На розташованому нижче циферблаті цифрового годинника буде показано виставлений на таймері час. Для його зміни слід клацнути на кнопці Щ Ц. У переліку, що відкрився, потрібно вибрати потрібний час (мал. 14.14).

Уточнення установки времені можна здійснити за допомогою кнопок Щ розташованого поряд з циферблатом цифрового годинника.

Тепер потрібно вибрати дію, яка має бути виконане після того, як витече призначений час. Для цього слід клацнути на кнопці, і в діалоговому вікні Timer, що відкрилося, вибрати один пропонованих шести варіантів (мал. 14.15).
Набір дій, що додається, не настільки великий, і в нім відсутній, до жалю, така важлива і корисна дія як відключення живлення комп'ютера.
Для запуску таймера слід клацнути на кнопці Про включення таймера свідчить мигання індикатора Я, а на цифровому індикаторі почнеться об-
ратний відлік часу. Коли встановлений на таймері час витече буде виконано вибране в діалоговому вікні Timer дія. Для повторного запуску таймера з тими ж налаштуваннями, слід клацнути на кнопці. Відключення роботи з таймером відбувається при повторному клацанні на кнопці


Панель Easy Palette

Ця панель належить до найбільш важливих частин программи. Саме тут зберігається безліч еталонних зображень, виконаних з використанням різних атрибутів і зразків фону. Будь-який з атрибутів, а також будь-який з образної...

Установка і запуск програми

Програма встановлюється на жорсткий дисдо досить швидкий і без проблем, займаючи після установки близько 15 Мбайт дискового простори (програма Adobe Audition займає близько 27 Мбайт). У початку процесу установки пропонується...

Імпортування вихідних відеофрагментів і відеозахват

Імпортування вихідних відеофрагментів і відеозахват Відеофільм складається з окремих фрагментів, які мають бути імпортовані в програму або створені в ній. У першому випадку відеофайли повинні зберігатися на жорсткому диску в...
Робота з таймером

Цікавою особливістю програми є можливість працювати з таймером. Для того, щоб включити і настроїти таймер, слідує клацнути на кнопці |TIMER|, яка розміщена в спеціальному полі роботи з таймером (мал. 14.13)....
Облако тегов

timer відключення вікні вибрати витече годинника діалоговому запуску клацнути кнопці таймером цифрового

Використання Робочої області

Монтаж фрагментів виробляється в Робочої області, яка може бути представлена в двох видах: Розкадровування і Тимчасова діаграма. Вигляд Розкадровування використовується при перенесенні підготовлених фрагментів у проект. Вони переміщаються в Робочу...
Delay effect

Ці ефекти засновані на вживанні різного роду затримок сигналу. Зазвичай затриманий сигнал, що має меншу амплітуду домішується до основного сигналу, що дозволяє створювати ефекти ехо-камери і реверберації. Такі ефекти часто...
Відео мікс